Ako pestovať broskyne II.

REZ

Pri bujne rastúcich a nepravidelných korunkách je v prvom roku dôležitý letný rez. Týmto rezom usmerníme rast korunky a podporíme vznik rodivého obrastu už v jej dolných častiach.

V júni letorasty rastúce v predlžení ramien mierne skrátime na dĺžku 0,2-0,3 m na list smerujúci von z korunky. Ak má však letorast, rastúci z nižšieho púčika vhodnejšiu polohu, potom ho použijeme na ďalšie tvarovanie korunky a letorast z horného púčika odrežeme. Dbáme, aby konce letorastov boli po skrátení v jednej rovine. Ostatné letorasty skrátime viac (za 5. až 6. listom), aby nekonkurovali predlžujúcim letorastom.

V predjarí druhého roku po vysadení korunky s krátkymi prírastkami značne skrátime podobným spôsobom ako v predchádzajúcom roku. Silný rez podporí lepšiu tvorbu letorastov, z ktorých letným rezom vytvoríme základ korunky.

Na stromčekoch s dobre vyvinutými korunkami v predjarí skrátime predlžujúce výhony ramien na 0,3-0,4 m, pri bujnom raste až na 0,5 m. Ak majú bohatý a silný obrast, skracujeme ich menej, ak je obrast slabý a riedky, skrátime ich viac. Bočný obrast smerujúci von z korunky skrátime na dvojpúčikové čapíky, zatiaľ čo silné výhony, rastúce dovnútra koruny, úplne odstránime. Ak je obrast hustý, presvetlíme ho na vzdialenost0,1-0,15 m.

Začiatkom júna skrátime silnejšie letorasty rastúce v predĺžení ramien na 0,3 m, slabšie neskracujeme. Snažíme sa, aby každý z 3-4 hlavných konárov, sa vo vzdialenosti 0,5-0,6 m rozdvojil, čím vytvoríme korunu s 6-8 hlavnými konármi. Letorasty, rastúce v blízkosti predĺženia hlavných konárov skrátime viac, aby nekonkurovali predlžujúcim výhonom.

V treťom roku a v ďalších rokoch je základom koruny 6-8hlavných konárov, ktoré sú široko a pravidelne rozložené do bokov. V predjarí skracujeme predlžujúce výhony ramien o tretinu až o polovicu dĺžky, a to podľa vzrastnosti kultivaru a rodivého obrastu.

Bočný jednoročný obrast na ramenách presvetlíme rovnako ako v druhom roku.

Obrast, ktorý vyrástol z minuloročných dvojpúčikových čapíkov, skracujeme takto: Výhon, ktorý vyrástol z dolného púčika skrátime na dvojpúčikový čapík. Výhon z horného púčika, pokiaľ je bez kvetných púčikov, odrežeme až po dolný dvojpúčikový čapík. Ak sú na ňom kvetné púčiky, skrátime ho nad 3-4 najspodnejšími kvetnými púčikmi (alebo skupinami kvetných púčikov). Vždy dbáme, aby na konci skráteného výhonu bol drevný púčik, z ktorého sa vytvorí letorast, zabezpečujúci výživu plodov. Na jar budúceho roku vyrodený výhon odrežeme. Výhony, ktoré vyrástli z dolného dvojpúčikového čapíka, skrátime rovnako ako v minulom roku výhon na rodivý čapík, dolný výhon na zásobný dvojpúčikový čapík.

Asi v 5. roku dosiahnu ramená pri dobrom raste dĺžku asi 1,2-1,5 m. Potom ich už nepredlžujeme, ale všetky výhony na koncoch skracujeme ako rodivý obrast, pri ktorom môžeme ponechať aj 4-6 kvetných púčikov. Odstraňujeme len dlhé a silné výhony.

Ak rodivý obrast začne v dolných častiach koruny vysychať a slabnúť, korunu zmladíme do staršieho dreva.

Júnový rez od tretieho roku už spravidla nerobíme. Je však účelný pri zmladených stromoch, aby sme ním oslabili tvorbu dlhých výhonov a podporili vznik rodivého obrastu.

V období rodivosti je dôležitý rez po 20. auguste. Zastaví sa ním rast letorastov a podporí sa tvorba kvetných púčikov. Dlhšie letorasty skrátime na 0,4 m, kratšie letorasty neskracujeme.

Aj pri správnom reze rodivého obrastu na 3 (neskôr na 4-6) kvetné púčiky sa v priaznivých podmienkach pre opelenie vytvorí väčší počet plodov, než je žiadúce. Keby sme ich ponechali všetky, boli by malé a menej kvalitné. Preto už malé plôdiky, najmä ak sú husto nakopené, skoro po odkvitnutí pretrháme tak, aby na konáriku zostali len 2-4 plody v dostatočnej vzdialenosti od seba.

Broskyňa má veľkú regeneračnú schopnosť a veľmi dobre znáša zmladzovací rez. Zmladzujeme broskyne so zanedbanými alebo namrznutými korunami alebo, keď rodivý obrast v dolných častiach ramien odumrie. Pri prehustených korunách

s väčším počtom hlavných konárov ponecháme len 4-5 vhodne rozmiestnených ramien. Ak majú rodivý obrast, skrátime ich o tretinu až o polovicu tak, aby konce boli v jednej rovine. Rodivý obrast pokiaľ možno neskracujeme, aby rodivosť znížila nadmerný rast po zmladení. Ak sú ramená v dolnej časti holé, skrátime ich hlbšie, aby sa zo spiacich púčikov vytvoril dostatočný rodivý obrast.

Zmladené stromčeky si vyžadujú úpravu korunky júnovým rezom. Predlžené ramená sa skrátia na 0,4 m, ostatné výhony viac, aby nekonkurovali hlavným konárom.

Choroby: Múčnatka broskyne,

                Monílióza kôstkovín

                Kučeravitosť broskýň

                       Škvrnitosť listov

Rez broskýň: a - silný rez štepencov s predčasnými výhonmi, b - kotlovitá koruna v 3. roku po reze, c - výhon s kvetnými a listovými púčikmi, d - rez rodivého obrastu na rodiaci a náhradný čapík, e - krátky rez

 

rey broskýn2