Ako pestovať černicu

Hospodársky významné kultivary černíc (Rubus fruticosus) môžeme podľa vzrastnosti rozdeliť na dve pomologicky významné skupiny, a to na černice rastúce vzpriamene a na plazivé černice. V obidvoch skupinách ich ďalej možno triediť podľa vzrastnosti, tvorby bočného obrastu na výhonoch a podľa množstva odnoží. Kultivary sa tiež odlišujú veľkosťou, tvarom, farbou a chuťou plodov a obdobím ich dozrievania.

Vzpriamene rastúce kultivary možno považovať za kultúrnejšiu formu. Sú náročnejšie na ekologické podmienky ako plazivé kultivary. Vyžadujú si priepustnú, humusovú, ílovitopiesočnatú pôdu dostatočne zásobenú vlahou. Sú značne citlivé na zamŕzanie dreva. Vyžadujú si chránenú slnečnú polohu, pretože prvým predpokladom ich úspešného pestovania je každoročné riadne vyzretie dreva.   Plazivé černice si  vyžadujú aj teplú polohu, sú úplne nenáročné a oprávnene ich možno označiť za najskromnejšie ovocné rastliny.

Sadence černíc (získame ich ako pri malinách), skrátené na 2-3 púčiky, vysádzame spravidla na jar do radov vzdialených od seba 2,5 m. Vzpriamene rastúce kultivary vysádzame v radoch 1-1,5 m a plazivé 2-3 m od seba.

Vzpriamene rastúce kultivary pestujeme v radoch podobne ako maliny. Dvojročné vyrodené výhony po zbere alebo až na jar odstrihneme pri zemi, silné jednoročné rastliny skracujeme na jar o tretinu dĺžky, ich obrast na 1-3 púčiky. Slabé jednoročné výhony v lete odstraňujeme. Plazivé kultivary na jar skracujeme asi na 2 m a vyväzujeme ich k drôtenke. Ich bočný obrast v lete skracujeme asi na 0,4 m. Pretože sú menej odolné proti mrazu ako vzpriamene rastúce kultivary, musíme v polohách s väčšími zimnými mrazmi výhony sňať z drôtenky a položiť ich na zem, aby boli prikryté snehom alebo čečinou.

Spôsoby pestovania maliny a černice: a - pestovanie medzi dvojdrôtím, b - pestovanie pri kole, c - pestovanie na drôte

rez egresa

Vysádzanie malín a černíc a ich rez po vysadení: a - sadenec vysadený so krátenými výhonmi, b - sadenec v období vegetácie

vysadzanie malin

Rez maliny a černíc v ďalších rokoch. V priebehu vegetačného obdobia odstraňujeme slabé a prebytočné výhony. Ponecháme 6 - 8 letorastov nahrádzajúcich vyrodené drevo. V predjarnom období odstránime prebytočné výhony a ponechaným výhonom skrátime vrcholy

rez malin 222