Kučeravitosť broskýň

Kučeravosť broskýň. Grmaník broskyňový (Taphrina deformans) spôsobujúci kučeravosť broskýň patrí u nás k najrozšírenejším a hospodársky najzávažnejším parazitom broskýň. Spôsobuje kučeravenie listov, na ktorých už od začiatku jarného pučania možno badať znetvorenie (a). Neskoršie vyústi vo veľmi nápadné pluzgierové skučeravenie listových čepelí (b). Podľa kultivarov sa skučeravené listy sfarbujú do žltých alebo aj karminovočervených odtieňov, pričom samotný povrch napadnutých listov má slabý sivý povlak. Povlak sa skladá z veľkého množstva mikroskopických vreciek, v ktorých vznikajú askospóry. Znetvorené listy väčšinou v priebehu júna očernejú a opadnú.
 
Pri niektorých zvlášť náchylných kultivaroch huba napáda drevo letorastov, ktoré zakrpatievajú a hrubnú a takisto sa pokrývajú sivým povlakom vreciek.
 
Len celkom vzácne možno nájsť hubu aj na plodoch. Na povrchu napadnutých plodov sú menšie alebo väčšie, takmer okrúhle mäsité zdureniny, žltkasté alebo červenkasté, prerastené podhubím grmaníka. Napadnuté plody buď predčasne opadnú, alebo ak dozrejú, v mieste zdurenín zostávajú rozsiahle zahnednuté chrasty.
 
Huba prezimuje v štádiu špeciálnych výtrusov, tzv. blastospór, najčastejšie pod šupinami púčikov. Keď príde vlhké počasie v období jarného pučania broskýň, blastospóry vyklíčia a prerastajú do tvoriacich sa lístočkov alebo aj do vrcholčekov rastúcich letorastov, kde potom vyvolávajú kučeravosť alebo krpatenie. Hlavným a prakticky jediným kritickým obdobím v ktorom sa kučeravosť šíri, je skorá jar.Výtrusy, ktoré vznikajú vo vreckách na napadnutých listoch alebo letorastoch, nemávajú už
počas leta schopnosť šíriť infekciu. Sú však zdrojom spominaných blastospór, ktoré sa dostávajú v lete za šupiny vznikajúcich púčikov pre budúci rok a slúžia tak parazitovi na prežitie zimy.
 
Výskumy ukázali, že rozhodujúcim obdobím pre infekciu broskýň je čas okolo jarného pučania stromov. Ak sú v marci alebo ešte aj v prvej polovici apríla časté dažde (nemusia byť príliš výdatné) alebo aj hmly, sú to ideálne podmienky pre masovú infekciu. Škodlivosť choroby sa riadi intenzitou výskytu. Ak je zničené veľké percento listov, stromy strácajú aj väčšinu plodov. Postihnuté broskyne v lete opäť vypučia a vytvoria nové listy, ktoré už zostávajú zdravé. Utrpí tým však nielen množstvo úrody, ale aj celková kondícia stromov, ktoré potom v zime ľahšie namŕzajú.
 
Prípravoky: Champion 50WGPolyram WG

 

 
kuceravitost 2