Výživa trávnikov

Výživa trávnika tvorí neoddeliteľnú súčasť pravidelnej starostlivosti o trávnatú plochu. Ovplyvňuje nielen vzhľad plochy a ich farbu, ale i úžitkové vlastnosti, ktoré sa odvíjajú od zakorenenia až po regeneračné schopnosti trávnikov. Hnojením dodávame trávnemu porastu živiny potrebné na stavbu rastlinných pletív v období ich rastu a vývoja.

Minerálne látky rozpustné vo vode prijímajú rastliny z pôdy pomocou svojej koreňovej sústavy. Na tvorbu prírastku listových čepelí, ktoré sa pri kosení odstraňujú spotrebováva rastlina minerálne živiny odčerpávané z pôdy, preto pravidelnou kosbou trávnika súčasne odstraňujeme značné množstvo živín.  Trvalejší pokles zásob jednotlivých živín v pôdnom profile spôsobuje postupné spomalenie rastu trávnika, jeho žltnutie a prerieďovanie, znižuje sa kompaktnosť trávnej mačiny. Trávniky chudobné na živiny sa rýchlo prerieďujú a podliehajú zaburineniu z náletov, najmä ďatelinou plazivou, púpavou lekárskou, sedmokráskou, skorocel a ďalšími širokolistými burinami. Optimálne hnojené trávniky vytvárajú sviežu, hustú, tmavozelenú kompaktnú mačinu odolnú proti zaťažovaniu a chorobám. Množstvo dodávaných živín ovplyvňuje aj priebeh počasia počas vegetácie a kvalita pôdneho substrátu na ktorom bol trávnik založený. Cieľom hnojenia trávnatých porastov je doplnenie živín do pôdneho profilu pod trávnikom na optimálnu hladinu.

Predpokladom správnej výživy je dokonalá znalosť zastúpenia potrebných živín v pôde, ale taktiež hodnota pH. Z tohto dôvodu je vhodné každé 2 – 3 roky vykonávať pôdne rozbory, ktoré Vám pomôžu zistiť aktuálny stav živín. Týmto výsledkom potom prispôsobujeme nasledujúci plán hnojenia. Podľa zisteného výsledku rozboru je možné stanoviť doplnkovú dávku hnojiva bez rizika zbytočného predávkovania prípadne prehnojenia.
Výsledok pôdneho rozboru nám prezradí pH hodnotenej pôdnej vzorky, ďalej obsah živín ako P2O5 (oxid fosforečný), K2O (oxid draselný) a Mg (horčík). Obsah dusíka sa vo väčšine prípadov nestanovuje, kvôli značnej fluktuácii v pôde. Pre výživu trávnikov sa používajú hnojivá s obsahom prvkov: N (dusík), P (fosfor), K(draslík), Ca (vápnik), Mg (horčík).

Funkcia jednotlivých živín v rastline :

Dusík – N

 • patrí medzi základné prvky dôležité pre výživu trávnika.
 • základný stavebný prvok, ktorý podporuje rast listových čepelí a regeneračné vlastnosti trávnika.
 • zvyšuje odnožovanie tráv a zahusťovanie mačiny.
 • podmieňuje tmavozelené sfarbenie trávnikového porastu.
 • v nadbytku pôsobí na spomaľovanie vývoja a zhoršenia prezimovania trávnikov.
 • nedostatok znižuje prírastky, vytvára žltnutie listovej plochy, zhoršuje sa odolnosť voči ušľapávaniu.

Fosfor – P

 • je dôležitou živinou pre tvorbu a rast koreňového systému zlepšuje ich pružnosť.
 • mal by byť k dispozícii vo väčšej miere v dobe od klíčenia do zakoreňovania po výseve.
 • vyrovnáva pôsobenie dusíka.
 • skracuje dobu vývojového vyzrievania trávnika pred zimou.
 • nedostatok spôsobuje krehkosť listov a veľkú lámavosť pri zaťažovaní.

Draslík – K

 • riadi bunečnú stavbu rastlín.
 • zvýšený príjem draslíka podporuje prevzdušnenie pôdneho profilu.
 • aplikujeme pred koncom vegetačného obdobia a v priebehu letného obdobia. Z dôvodu pozitívnych vlastností pre trávnik sa v posledných rokoch vyrovnáva vzájomný pomer draslíka k dusíku v hnojivách pre trávniky až na 1:1.
 • draslík podporuje odolnosť tráv voči suchu, vymŕzaniu.
 • znižuje potrebu vody, zvyšuje odolnosť voči chorobám.

Horčík – Mg

 • dôležitý pre tvorbu chlorofylu (zelené farbivo).
 • je potrebný pre optimálny priebeh fotosyntézy.Hnojivo Multogreen s dlhodobým účinkom- technológia Multicote

Síra – S

 • je veľmi dôležitá pri výžive trávnikov, lebo spolu s dusíkom sa podieľa na tvorbe bielkovín.

Stopové prvky – železo, meď, mangán

 • sú dôležité pri procesoch látkovej výmeny.
 • pomáhajú udržať trávne jedince v dobrej kondícii.
 • nedostatok stopových prvkov sa môže prejaviť rôznymi chlorózami (tzn. svetlé škvrny rôznych veľkostí a tvarov). Ich optimálna prítomnosť pomáha udržovať zaťažovaným trávnikom dokonalý farebný aspekt.

Plán výživy trávnikov

Na výživu trávnikov sa používa široká škála priemyselných a organických hnojív. Cieľom hnojenia je rovnomerné zásobovanie trávneho porastu počas vegetácie, pričom musí byť zabezpečená rovnomernosť aplikácie na celej ploche trávnika. Pri nedodržaní plošnej rovnomernosti dávkovania môže dochádzať k vytváraniu tmavozelených a bledozelených škvŕn na ploche trávnika, prípadne k poškodeniu mačiny vypálením. Na hnojenie trávnikov sa môžu používať všetky druhy priemyselných hnojív používaných pre poľnohospodárske plodiny. Samozrejme treba pri ich použití znášať riziko možného poškodenia porastu. Najvýhodnejšie je používanie špeciálnych trávnikových hnojív so spomaleným postupným uvoľňovaním živín  8–12 týždňov. Klasické hnojivá, ako sú liadok amónny, liadok vápenatý, síran amónny sú rýchlo rozpustné a výživu trávnika zabezpečujú na 8–14 dní, preto sa s nimi musí hnojiť často v malých dávkach, každých 10 až 15 dní. Pri posudzovaní momentálneho stavu trávniku sa treba zamerať najmä na sýtosť zafarbenia listových čepelí, hustotu mačiny, intenzitu prírastkov, prípadne výskyt burín (sedmokrásky ďatelina plazivá, skorocel veľký, púpava lekárska a ďalšie). V prvom rade si treba uvedomiť, že v dobre vyživovanom a pravidelne kosenom trávniku nerastú buriny. Prítomnosť sedmokrások v poraste poukazuje na nízku úroveň výživy daného trávnika. Prítomnosť ďateliny plazivej indikuje skôr zásaditú ako potrebnú slabo kyslú pôdnu reakciu. Zároveň poukazuje na nedostatočnú výživu dusíkom, čo naznačuje aj bledozelená farba listových čepelí. Porast, ktorý vykazuje uvedené znaky vyžaduje častejšie hnojenie zvýšenou dávkou živín najmä dusíka. Výšku aplikovaných živín treba prispôsobiť typu trávneho porastu na danej ploche. Ďalším krokom k zostaveniu optimálneho plánu hnojenia vášho trávniku je znalosť spotreby živín za rok. Pre jednotlivé typy trávnikov (napr. fairway, tee, green) sa tieto hodnoty líšia. Ročná spotreba živín sa odvíja od zloženia vegetačnej vrstvy, údržby, závlahy, záťaže trávniku a od mnohých ďalších aspektov ovplyvňujúcich trávnik. Minimálna spotreba dusíka vo vegetačnom období je 4 g / m2 za mesiac. Na základe dlhoročných vedeckých hodnotení boli stanovené všeobecné kritéria ročnej spotreby živín pre zaťažované trávniky. Tieto hodnoty uvádza tabuľka č. 1. Na základe zistení hodnôt z pôdneho rozboru a známym faktorom – t.j. spotreba živín za rok je možné zostaviť plán hnojenia zaťažovaného trávnika tak, aby sme šetrili financie na nákup hnojív a čo najmenej zaťažovali životné prostredie.

Spotreba živín podľa typu trávnika

Tabuľka č. 1Spotreba živín za rok v g/m2 za rok
Typ trávnika N P2O5 K2O Mg
Parkový trávnik 10.15 4 6.8 1
Futbalový trávnik (nižšie zaťaženie ) 15 - 25 5 8.12 2
Futbalový trávnik (vyššie zaťaženie) 25 - 35 6 10.15 2.3
Jamkovisko green) 30 - 40 6 10.15 2.3

Plán hnojenia minerálnymi hnojivami – intenzívne udržiavaný trávnik

MesiacNázov hnojivaObsah živín (%)kgDávka kg/100 m2
    N P2O5 K2O MgO S    
apríl Trávnikové hnojivo 20 8 8 3 4 200 2
máj Trávnikové hnojivo 20 8 8 3 4 200 2
jún Trávnikové hnojivo 20 8 8 3 4 200 2
júl Agromix   18 0 20 1 0 200 2
august Agromix   18 0 20 1 0 200 2
september Trávnikové hnojivo 20 8 8 3 4 200 2
október Agromix NK 14 0 29 1 0 200 2

Plán hnojenia s hnojivami dlhodobým účinkom – intenzívne udržiavaný trávnik

MesiacNázov hnojivaObsah živín (%)kgDávka kg/100 m2
    N P2O5 K2O    
apríl Multigreen Univerzal 30 6 12 200 2
jún Multigreen Univerzal 30 6 12 200 2
júl Multigreen Leto 20 12 20 200 2
september Multigreen Univerzal 30 6 12 200 2
október Multi-K 13 0 46 200 2