Mora bavlníková

 mora_bavlnikova

  • je jedným z najvýznámnejších škodcov kukurice
  • poškodzuje šúľky kukurice, živí sa vlasmi a bobuľami
  • pri cukrovej kukurici je prítomnosť lariev vážny problém
  • škodca kontaminuje kukuricu fekálnymi výlučkami
  • priame konzumovanie kukurice je vážny prloblém, ale oveľa vážnejší je kvalitatívne poškodzovanie šúľok