Jablone - pehavitosť jabĺk

jonathanova_skvrnitost

  • jedná sa o fyziologické ochorenie
  • hlavnou príčinou je nedostatok vápnika v pôde
  • najviac sa prejavuje v suchých a teplých rokoch pri nedostatku zrážok, pri pôdach výdatne  hnojedných maštalným hnojom

OCHRANA

  • harmonická výživa
  • listové hnojivá s vyšším obsahom vápnika