Ako pestovať orechy

Orech

Jednotlivé variety orecha sa od seba odlišujú habitusom, veľkosťou listov a počtom lístkov, výraznosťou žilnatiny, veľkosťou jahniad, predovšetkým však veľkosťou, tvaroma škrupinou plodu. Rozdiely sú aj v termíne pučania.

POLOHA

Pre orech kráľovský sú najvhodnejšie teplé, otvorené, mierne svahovité polohy. Vyžaduje si dostatočne hlbokú pôdu bohatú na minerálne látky a s dostatkom pôdnej vlahy. Dobre sa darí aj na náhorných rovinách so sprašovou pôdou. Na týchto miestach netrpí ani väčšími mrazmi v zime, ani jesennými a jarnými mrazíkmi. V nížinách, kde sa zjari najskôr prebúdza, mu najviac škodí veľké striedanie teplôt. Nemôže sa pestovať  v mrazových kotlinách s vysokou hladinou podzemnej vody.

TVAR

Najvhodnejším tvarom orecha v záhradkách je polokmeň alebo štvrťkmeň. Ako podpník sa používajú semenáč orecha kráľovského kamenáča (Juglans regia var. durissima) alebo orech čierny (Juglans nigra).

Aj orech si vyžaduje po vysadení rez korunky, najmä v horších pôdnych a klimatických podmienkach. Pri sadencoch s poškodenými koreňmi je rez nevyhnutný, inak stromčeky zakrpatievajú.

VÝSADBA

Orechy vysádzame ako hrotiaky, t. j. dvojročné alebo trojročné výpestky, ktoré nemajú založené korunky, na jar, aby im cez zimu nenamrzli korene. Ak na trvalé stanovište vysádzame hrotiaky, ktoré nemajú potrebnú výšku kmeňa, v prvom roku po vysadení predĺžime kmeň z posledného púčika. Ostatné púčiky začiatkom pučania vylomíme alebo, ak je kmienik slabý, ponecháme z nich krátky bočný obrast, ktorý odstránime v polovici augusta. Korunku začneme tvarovať až v druhom roku.

Korunu orecha vypestujeme z posledných 4-5 púčikov terminálneho výhonu. Ostatné púčky, ak je kmienik dosť silný, začiatkom pučania vylomíme. Ak je kmienik slabý, ponecháme aj ostatné púčiky, z ktorých sa vytvorí posilňujúci obrast, ktorý odrežeme v polovici augusta.

REZ

V prvom roku po vysadení hrotiak spravidla vytvorí iba krátke korunkové výhony. Preto ich v druhom roku v období pučania (nie skôr, lebo stromček by stratil mnoho miazgy) zrežeme na 2 púčiky, z ktorých jeden slúži ako rezervný. Letorast, ktorý z neho vyrastie, čo najskôr odstránime a na každom výhonku potom ponecháme iba jeden letorast.

Ak letorasty v druhom roku nedosiahnu dĺžku aspoň 0,6 m, skrátime ich v tretom roku na jar znovu na dva púčiky a postupujeme ako v druhom roku. Potom korunkové výhony spravidla dosiahnu potrebnú dĺžku a v ďalšom roku ich neskracujeme. Ak sú výhony dlhšie ako 0,8 m, koncom augusta ich skrátime o niekoľko centimetrov. Tým podporíme ich lepšie vyzrievanie a tvorbu bočného rodivého obrastu.

Len čo je koruna orecha vypestovaná, ďalší rez si už spravidla nevyžaduje. Ak treba neskôr urobiť nejaké úpravy, napr. odstrániť niektoré konáre, robíme ich vždy v auguste, keď sa rany lepšie zaceľujú a strom stratí najmenej miazgy. Orech nikdy nerežeme v období vegetačného pokoja, pretože potom sú najväčšie straty miazgy.

Ak vysádzame orechy s korunkou, v menej priaznivých podmienkach im skracujeme výhony na dva púčiky. Z každého skráteného výhonu necháme len jeden letorast. V prípade, že v prvom roku nedosiahnu potrebnú dĺžku, na jar budúceho roku rez opakujeme opäť na dva púčiky.

V optimálnych stanovištných podmienkach skracujeme výhony na stromčekoch vysadených s korunkou len vtedy, ak ročné prírastky v druhom a v tretom roku po vysadení sú menšie ako 0,2 m.

Koruny orechov, ktoré sa po vysadení neupravovali rezom, bývajú aj po niekoľkých rokoch zakrpatené. Nápravu však môžeme urobiť aj dodatočne. V korune ponecháme okrem terminálu 3-4 najvhodnejšie rozmiestnené hlavné konáre.

Ostatné odrežeme buď koncom augusta, alebo na jar v období pučania. Ponechané konáre na jar pri rezaní silne skrátime po 2. až po 3. rozkonárenie. Z novo vyrastených letorastov ponecháme len jeden, ktorý rastie v predĺžení hlavného konára, ostatné čo najskôr za zelena odstránime. Ak výhony v prvom roku nedorastú do dĺžky 1 m, na jar budúceho roku ich skrátime na 1-2 púčiky. Tento druhý rez zvyčajne postačí na podporenie silného rastu koruny.

Inak každé dva-tri roky robíme presvetlenie suchých alebo husto rastúcich konárov. Tým korunu udržiavame dostatočne svetlú. Prestarnuté stromy s krátkymi prírastkami na konci konárov (do 100 mm) alebo s vysychajúcimi korunami zmladzujeme koncom leta alebo na jar po vypučaní skracovaním konárov. Najlepšie je postupne zmladzovať 1-2 konáre ročne. Nie veľmi staré stromy s poškodeným kmeňom, ale so zdravými koreňmi môžeme zmladiť až pri zemi. Kmeň a korunu vypestujeme z nových výhonov.

Orechy s korunami poškodenými mrazom zmladzujeme až v budúcom roku na jar, keď je zrejmé, kde sú konáre zasiahnuté. Skrátime ich až do zdravého dreva. V ďalšom roku na jar opravným rezom odstránime kýpte, ktoré zostanú na konci skrátených konárov.

PRIAMA SEJBA

V menej priaznivých podmienkach môžeme orechy vypestovať z priamej sejby. Na dobre skyprenú plochu vysejeme do hĺbky 100 mm 5-6 plodov ošetrených proti škodcom. Z vyklíčených orechov ponecháme len najlepšiu rastlinu. Táto rastlina si vytvorí hlboko prenikajúci kolovitý koreň, ktorý získa potrebnú vlahu a živiny zo značnej hĺbky.

Choroby: Antraknóza orecha

antraknoza orecha

 

Rez koruny orecha kráľovského po vysadení: 1 - 3 - v 1. až 3 roku na jar pri pučaní, 4 - v 4 roku v auguste

orech3