Múčnatka broskyne

Múčnatka broskyne. Chorobu spôsobuje múčivka ružová (Sphaerotheca pannosa) parazitujúca na listoch a letorastoch broskýň, celkom ojedinele aj na plodoch. Najčastejšie sa s ňou stretávame v najteplejších oblastiach štátu.
 
Postihuje iba broskyne, hoci ten istý druh (ale iná forma) sa vyskytuje v značnom množstve a niekedy veľmi škodlivo aj na ružiach.Prvé výskyty sa objavujú asi v polovici leta, predovšetkým na listoch. Na ich rube sa vytvárajú husté biele povlaky podhubia s letnými výtrusmi (konídiami). Povlaky bývajú viac-menej ohraničené, postihnutá časť listovej čepele býva deformovaná a zakrpatieva (la). Ak sa múčnatka vyskytne na dreve letorastov, letorasty prestanú rásť a krpatejú (1b). Vzácne možno vidieť múčnatku na plodoch, kde sa na šupke vytvárajú nezreteľné okrúhle červenkasto alebo fialovo sfarbené škvrny pokryté podhubím (1c). Plody tým bývajú znehodnotené, pretože šupka v mieste škvrny neskoršie stvrdne a skorkovatie.
 
Huba prezimuje najskôr ako podhubie v broskyňových púčikoch. Intenzitu výskytu v jednotlivých rokoch určuje pravdepodobne
charakter jarného počasia. Zdá sa, že dlhšie periódy sucha podporujú výskyt múčnatky. Ak sa huba vyskytne len na ojedinelých listoch, prakticky nebýva škodlivá. V našich pomeroch hospodársky závažnejší výskyt múčnatky prichádza asi raz za 7-10 rokov.
 
Ochrana. Prvé ošetrenie treba urobiť ihneď po zistení prvého výskytu múčnatky, ďalšie zásahy potom približne v týždňových intervaloch. Prípravky: Floravita Sio

 

 
 
mucnatka br