Ako pestovať jabloň

Jabloň

Nároky jabloní na prostredie sa často nedajú presne definovať. Všeobecne možno povedať, že sa lepšie darí na hlinitopiesočnatých alebo piesočnatohlinitých priepustných, mierne vlhkých pôdach s dostatkom humusu. Južné suché svahy sú na pestovanie jabloní nevhodné. Jablone sú väčšinou náročnejšie  na úrodnosť pôdy a vlahu ako hrušky, ale znášajú chladnejšie stanovište.

Odolnosť jednotlivých kultivarov proti chorobám a mrazu je rozdielne a často je rozhodujúcim činiteľom pri voľbe kultivarov na vysádzanie na danom mieste. Najobávanejšími chorobami sú múčnatka jablone a chrastavitosť jabĺk.

Vhodné tvary a podpníky sa úspešné pestovanie jednotlivých kultivarov sú dané odrodovou agrotechnikou. Na vhodné ovplyvnenie rastu rodivosti naštepených kultivarov jabloní využívame najmä vegetatívne rozmnožované podpníky.

Tvar a z neho odvodený spôsob vysádzania treba voliť na základe rastu a rodivosti kultivaru. Prísnejšie tvarované typy palmiet a vretenovité zákrpky sú vhodné len pre kultivary znášajúci zmladzovací rez. Naopak, bujne rastúce kultivary sú vhodné pre voľnejšie poloprirodzené tvary korún zákrpkov,  štvrťkmeňov a polokmeňov.

Pri reze jabloní berieme vždy do úvahy dĺžku rodivého obrastu a rýchlosť vývinu jednotlivých kultivarov. Rodivý obrast sa vytvára  spravidla na dvojročnom staršom dreve. Na jednoročných výhonoch sa kvetné púčiky tvoria iba pri niektorých kultivaroch so skorou rodivosťou a najmä, ak sú naštepené na slabo rastúce podpníky. Jablone sú značne náročné na správny rez, pretože majú sklon k vytváraniu prehustených korúm.

Pri kultivaroch s krátkym rodivým obrastom pri udržovacom reze viac skracujeme konáre, pri kultivaroch s dlhým rodivým obrastom viac používame presvetľovanie. Pri kultivaroch so stredne dlhým rodivým obrastom kombinujeme skracovanie s presvetľovaním.

Rýchlo sa vyvíjajúce kultivary majú slabý vzrast, krátky rodivý obrast, skoro a hojne rodia, ale aj skoro starnú. Preto si vyžadujú dobrú výživu, pravidelný udržovací rez a skoré zmladenie.

Pomaly sa vyvíjajúce kultivary vytvárajú veľké koruny, neskoršie rodia a dožívajú sa vysokého veku. Väčšinou sa pestujú ako vyššie kmeňové tvary. Tieto kultivary si vyžadujú dlhší čas výchovný rez (5-7 rokov), aby sa vypestovali silné a pevné koruny. Neskorší udržovací rez je jednoduchší, väčšinou sa obmedzuje na presvetlenie.

Stredne rýchlo sa vyvíjajúce kultivary tvoria prechod medzi predchádzajúcimi skupinami. Výchovný rez obmedzujeme na 3-4 roky, potom robíme presvetlenie, skracovanie rodivého obrastu a mierne zmladenie konárov.

Choroby: Chrastavitosť,   Múčnatka,