Múčnatka jabloňová

Múčnatka jabloñová. Huba Podosphaera leucotricha je pôvodcom jednej z hospodársky najzavážnejších chorôb ovocných drevín, ktorá spôsobuje u nás straty na úrode predovšetkým v teplých oblastiach štátu.

Prvé príznaky ochorenia možno badať už skoro na jar krátko po vypučaní jabloni. Zo začiatku sú postihnuté iba tie púčiky (či už kvetné alebo listové), v ktorých huba prezimovala ako podhubie. Na lístočkoch alebo aj na pukoch možno vidieť biely povlak (b), ktorý pripomína poprašok múky (preto múčnatka). V skutočnosti sú to retiazky jednobunkových podlhovastých bezfarebných výtrusov, čiže konidi, vznikajúce na riedkom bielom podhubí s krátkymi konidiofórmi. Napadnuté lístočky alebo puky sa nedostatočne rozvíjajú, letorasty zakrpatievajú (c), neskôr pomaly sivejú, hrdzavejú a môžu napokon aj uschnúť.

Z týchto tzv. primárnych infekcii sa infekcia čoskoro šíri do okolia a spôsobuje tzv. druhotné, čiže sekundárne infekcie, ktoré už bývajú menej nebezpečné, pretože postihujú iba listy. Objavujú sa na nich zvyčajne len obmedzené (lokalizované) infekcie v podobe väčších alebo menších povlakov na rube listov. Pri sekundárnych infekciách len celkom výnimočne nastáva totálne napadnutie celých mladých letorastov.

Na kôre letorastov možno badať už v priebehu leta striebristé, husté, akoby pavučinové povlaky (d), v ktorých sa najmä v mimoriadne teplých rokoch objavujú veľmi malé okrúhle hnedé plodničky (peritéciá) múčnatky. V peritéciách dozrievajú vreckové výtrusy (askospóry), ktoré môžu slúžiť na rozširovanie infekcie. V skutočnosti je úloha askospór pri šírení v porovnaní s konidiami zanedbateľná.

Značnou vzácnosťou býva výskyt múčnatky na plodoch. Ak sa vôbec na ovocí vyskytne vytvára na šupke akúsi formu korkovitej morovitosti (e), ktorú možno považovať za chybu krásy. Takto býva poškodené ovocie náchylných kultivarov, napr. Jonathan' aleho Idared'.

Ak sú múčnatkou napadnute puky alebo kvety, vznikajú na nich typické deformácie a neskôr usychajú. Plody sa z takýchto kvetov nevyvinú (a). Huba u nás prezimuje len ako podhubie v púčikoch. Po vypučaní sa už skoro na jar vytvárajú spomínané konídiá, ktorými sa huba rozširuje počas celého vegetačného obdobia. Konídiá môžu klíčiť aj na listoch, ktoré nie sú vlhké. Intenzita napadnutia stromov závisí tak od kultivaru, ako aj od stanovišťa. Jablone na ľahších vysychavých pôdach postihuje múčnatka oveľa viac ako stromy na hlbokých hlinitých vlhkých pôdach. Sekundárne šírenie prebieha najintenzívnejšie v prvej polovici vegetačného obdobia, prakticky do konca obdobia rastu letorastov (koniec júna- začiatok júla.)

Aj keď múčnatka nepostihuje ovocie, môže byť silnejší výskyt príčinou citeľného zníženia rodivosti stromov v dôsledku zhoršenej funkcie asimilačného aparátu listov.

Ochranu treba robiť v celom komplexe. Po jarnom vypučaní sa odporúča ihneď odrezať a spáliť všetky primárne napadnuté yýhonky. Potom treba začať s pravidelným chemickým postrekom.

Postreky: Kumulus WGThiovit Jet, Topas 100 EC, Folicit

mucnatka2