Ako pestovať hrušku

Hruška

PODA, POLOHA

Hrušky si vyžadujú hlbšiu a ťažšiu, ale priepustnú pôdu bohatú na humus a živiny. Vyžadujú si teplejšiu a suchšiu polohu. Na príliš vápenatých pôdach alebo na pôdach s vysokou hladinou podzemnej vody sa nedaria. Vo vyšších polohách hrušky pestujeme pri chránených stenách.

Odolnosť hrušiek proti chorobám je značne podmienená kultivarom. Okrem chrastavitosti sú pri hruškách nebezpečné virózy, ktoré sa tiež  vyskytujú len na niektorých kultivaroch.

TVAR, REZ

Tvary a podpníky volíme tak, aby zodpovedali prirodzenému rastu kultivaru. Hrušky väčšinou vytvárajú kratší rodivý obrast a nevytvárajú také husté koruny ako jablone. V prvých rokoch sa správnym  výchovným rezom snažíme zabrániť vytvoreniu vysokej pyramidálnej koruny, ku ktorej sú niektoré kultivary náchylne. Pri reze uplatňujeme podobné zásady ako pri jabloniach, predlžujúce výhony však skracujeme menej.

Vysoké pyramidálne koruny hrušiek je vhodné znížiť o tretinu, pri mladších stromoch v auguste, pri starších v predjarí.

Choroby: Chrastavitosť,   Hrdza hrušková