Chrastavitosť hrušiek

Chrastavitosť hrušiek. Aj pri hruškách je chrastavitosť hospodársky najzavážnejšou hubovou chorobou. Jej pôvodcom je huba Venturia pirina (konídiové štádium Fusicladium pirinum). Na rozdiel od jabloní postihuje okrem listov, pukov a plodov aj kôru konárov alebo letorastov. Vyskytuje sa v teplých, ako aj v chladnejších oblastiach.

Na listoch hrušiek sa infekcia sústreduje najčastejšie na rube listov, na ktorých sa objavujú okrúhle alebo aj menej pravidelné zamatovo hnedozelené husté povlaky podhubia s letnými výtrusmi - konídiami (a). Napadnuté časti listovej čepele neskôr pomaly usychajú a odumierajú, pričom sa sfarbujú do siva. Pri rozsiahlejšom výskyte týchto povlakov sa listy skrúcajú a môžu aj predčasne opadať.

Chrasty na plodoch vyzerajú podobne ako pri chrastavitosti jabloní, len s tým rozdielom, že nálety huby bývajú o niečo hustejšie (b). Mladé plody v blízkosti chrasty obyčajne praskajú (c).

Na napadnutej kôre letorastov alebo aj starších konárov sa objavujú preliačiny so zdurenými okrajmi. V povrchových pletivách napadnutých častí sa podhubie udržiava celý rad rokov, a každý rok na jar sa na kôre objavujú letné výtrusy (konidiá). Pri silnejšom výskyte chrást na kôre konáre zakrpatievajú a niekedy aj odumierajú (d).

Pri hruškách podobne ako pri jabloniach prezimuje huba najmä na chorých opadaných listoch z minulej sezóny. Určité nebezpečenstvo pri šírení infekcie predstavujú aj konídiá, vznikajúce na jar na chrastách kôry. Z plodničiek (peritécii), ktoré sa vyvinuli v listoch v zime, na jar vystreľujú vreckové výtrusy askospóry, ktoré sú hlavným zdrojom infekcie. Aj tu môže nastať nákaza iba vtedy, ak sa askospóra dostane do kvapôčky vody na hruškovom liste alebo plode a má dosť času na vyklíčenie. Po uplynutí inkubačného obdobia, ktoré býva rozlične dlhé podľa teplôt ovzdušia (5-15 dní), možno bádať na listoch alebo plodoch prvé chrastičky.

Pretože infekcia môže nastať len na mokrých listoch alebo plodoch, zásadný význam pri šírení chrastavitosti máva počasie, najmä dážď. Hlavným obdobím, v ktorom nastáva infekcia býva apríl až jún. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí tým stromom, ktoré rastú v tieni, alebo v takých miestach, na ktorých sa dlho drží rosa a na ktorých dažďové kvapky len pomaly usychajú.

Ochrana. Pri ochrane proti tejto hube má značný význam zhrabanie a spálenie pokiaľ možno všetkých listov pred začiatkom zimy, aby sa takto odstránil hlavný zdroj nákazy.

 Prípravky: Topas 100 EC,   Chorus 50 WG,   Polyram WG,  Syllit 65vWP 

hrdza 1