Aktuality týždňa v ochrane rastlín 15.5. - 21.5.2017

vošky na paprike

Dursban 480 EC                  20 ml/100m2

Karate Zeon 5 CS                2 ml/100m2

Mospilan 20 SP                   1,5 g/100m2

Rastliny ošetríme čo najskôr po zistení vošiek. Uvedené prípravky sú účinné aj proti húseniciam.

 

múčnatka viniča

Bumper 25 EC                     2 ml/10 l vody

Cabrio Top                           20 g/10 l vody

Dynali                                   6,5 ml/10 l vody

IQ-Crystal                             2 ml/10 l vody

Kumulus WG                       40-60 g/10 l vody

Thiovit Jet                           40-60 g/10 l vody

Topas 100 EC                     2,5 ml/10 l vody

Vivando                               2 ml/10 l vody

Zato 50 WG                        1,5 g/10 l vody

Prvý preventívny postrek viniča vykonávame zvyčajne až tesne pred kvitnutím. Ďalšie ošetrenie urobíme ihneď po odkvitnutí, ale najneskôr dva týždne po predchádzajúcom postreku. Za suchého počasia však striekame už v druhej polovici  mája, približne dva týždne pred kvitnutím. 

 

obaľovač jablčný (1. generácia)

Bulldock 25 EC                    6 ml/10 l vody

Decis Protech                      7 ml/10 l vody

Karate Zeon 5 CS                1,5 ml/10 l vody

Mospilan 20 SP                   2,5 g/10 l vody

Reldan 22                             22,5 ml/10 l vody

Spintor                                  6 ml/10 l vody

Steward                                1,7 g/10 l vody

Postrek jabloní a hrušiek proti prvej generácii škodcu podľa signalizácie Biobit sa aplikuje na začiatku liahnutia, ostatné prípravky v čase hromadného liahnutia húseníc. Ošetrenie stromov sa o dva týždne zopakuje.

 

vivando

Fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na ochranu viniča proti múčnatke.

Dynali

Dvojzložkový systémovo pôsobiaci fungicíd na ošetrovanie viniča proti múčnatke, červenej spále a čiernej hnilobe.

iq crystal

Systémovo pôsobiaci fungicíd na ošetrovanie viniča proti múčnatke.