Aktuality týždňa v ochrane rastlín 8.5. -14.5.2017

vošky na ovocných drevinách

Dursban 480 EC              20 ml/10 l vody

Mospilan 20 SP               1,25 g/10 l vody

Reldan 22                         22,5 ml/10 l vody

Postrek stromov čo najskôr po zistení vošiek.

vlnačka krvavá

Ošetrujú sa len jablone čo najskôr po zistení škodcu. Na jednotlivé kolónie škodcu sa môže roztok použitého prípravku nanášať aj pomocou štetca. Prípravky povolené proti voškám sa môžu použiť aj proti  vlnačke krvavej.

obaľovače na viniči

Decis Protech                  7 ml/10 l vody        

Dursban 480 EC              20 ml/ 10 l vody

Integro                              4 ml/10 l vody

Karate Zeon 5 CS            1,5 ml/10 l vody

Spintor                              3-5 ml/10 l vody

Steward                            1,25 g/10 l vody

Postrek proti prvej generácii obaľovačov podľa signalizácie. Prípravok Integro sa aplikuje v čase kladenia vajíčok, ostatné prípravky v čase hromadného liahnutia húseníc.

pleseň cibuľová

Kuprikol 50                       60-70 g/100m2

Signum                             15 g/100m2

Prvý preventívny postrek aj so zmáčadlom (napr. Silwet) je aktuálny v poslednej dekáde mája, ďalšie v 7 až 14-dňových intervaloch najmä za daždivého počasia.

Mospilan 20 sp

Systémovo pôsobiaci insekticíd na ničenie vošiek na jabloniach a paprike, molice skleníkovej na rajčiakoch a pásavky zemiakovej na zemiakoch a na ničenie obaľovačov na jabloniach a slivkách.

Decis protech ovocie a zelenina

Širokospektrálny pyretroid na ošetrovanie ovocia a zeleniny proti rôznym cicavým a žravým škodcom.

Signum

Systémovo pôsobiaci fungicíd na ošetrovanie cibule proti plesni cibuľovej a kôstkovín proti monilióze.