Chemická ochrana záhradných plodín, obdobie: 28.04.2017 - 04.05.2017

Uvedené prípravky sú dostupné v e-shope  

Plodina

Škodlivý činiteľ

Prípravok

Poznámky

broskyne

Kučeravosť listov broskýň

 

postreky broskýň proti kučeravosti listov po odkvitnutí stromov už nie sú účinné, sú teda zbytočné

egreše

Múčnatka na ríbezliach a egrešoch

 

- prvý preventívny postrek citlivých odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí
- na ošetrovanie egrešov proti múčnatke nie sú v malospotrebiteľskom balení dostupné žiadne prípravky; pre veľkovýrobu je registrovaný sírnatý prípravok Sulfurus; rovnakú účinnú látku (síru) obsahujú aj prípravky Kumulus a Thiovit
- sírnaté prípravky neaplikovať pri teplote nad 25 °C

hrušky

Méra hrušková

 

- prvý postrek dva týždne po odkvitnutí, ďalšie podľa potreby v 10-dňových intervaloch
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti v malospotrebiteľskom balení registrované žiadne prípravky; v zahraničí proti nej používajú prípravky Karate a Vertimec; ktoré sú u nás povolené na ošetrovanie jadrovín proti iným škodcom

jablone

Múčnatka jabloňová

KUMULUS WG
THIOVIT JET
TOPAS 100 EC
ZATO 50 WG

prvý preventívny postrek náchylných odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí; pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované listové ružice a konce výhonkov

jablone

Piliarka jablčná

BULLDOCK 25 EC
NEEMAZAL TS
RELDAN 22

- postrek stromov ihneď po odkvitnutí
- uvedené prípravky sa môžu použiť aj proti nosánikom, poškodzujúcim mladé plody; na miestach ich zvýšeného výskytu treba urobiť postrek 2 a 4 týždne po odkvitnutí jabloní

hrušky
jablone

Chrastavitosť jadrovín

CHORUS 50 WG
SYLLIT 65WP
TOPAS 100 EC
ZATO 50 WG

- prvý preventívny postrek náchylných odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí stromov, tretí o dva týždne neskôr
- postrekmi hrušiek proti chrastavitosti zasahujeme zároveň aj proti hrdzi hruškovej

jahody

Botrytída (Sivá hniloba) jahôd

PROLECTUS
SIGNUM
TELDOR 500 SC

postreky na začiatku kvitnutia a o 7 dní neskôr sú potrebné najmä v oblastiach s výdatnými dažďami

jahody

Kvetovka jahodová

DECIS AL OVOCIE A ZELENINA
DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA
KARATE ZEON 5 CS

- škodca nahryzáva stopky kvetných pukov jahôd v porastoch vysadených najmä v blízkosti lesov
- prípravky sa aplikujú krátko pred kvitnutím jahôd

marhule

Moníliová spála kvetov a výhonkov

 

- po zistení príznakov ochorenia je už chemická ochrana zbytočná
- uschnuté konce výhonkov treba odrezať

orech

Antraknóza orecha
Bakterióza orecha

KUPRIKOL 50

- prvý preventívny postrek náchylných stromov tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí
- ošetrujú sa náchylné stromy najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami

slivky

Piliarka slivková

DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENINA

- postrek stromov ihneď po odkvitnutí
- uvedený prípravok sa môže použiť aj proti nosánikom, poškodzujúcim mladé plody; na miestach ich zvýšeného výskytu treba urobiť postrek 2 a 4 týždne po odkvitnutí jabloní

višne

Moníliová spála kvetov a výhonkov

PROLECTUS
SIGNUM

prvý preventívny postrek na začiatku kvitnutia, druhý pri dokvitaní stromov

cibuľa
cibuľa z jesennej výsadby

Mínerka pórová

 

- zakrytie porastov bielou netkanou textíliou ešte pred začiatkom rojenia škodcu (začiatkom apríla)
- proti mínerke pórovej nie sú v súčasnosti registrované žiadne prípravky; mohol by sa však použiť ihneď po zistení vpichov v listoch a o dva týždne neskôr prípravok Decis, ktorý je povolený na ošetrovanie cibule proti strapkám so 14 dňovou čakacou lehotou a napr. v ČR je priamo povolený proti mínerke pórovej; do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital alebo Silwet)

Borievky

Hrdza hrušková

 

- kontrola konárov borievok na prítomnosť ložísk hrdze hruškovej; napadnuté konáre treba odrezať a spáliť alebo zakopať hlboko do zeme
- hrdza hrušková prezimuje len v konároch borievok, tuje nenapáda
- na napadnutých konároch sa každoročne objavujú (apríl, máj) žlté ložiská pôvodcu ochorenia, spočiatku kryté rôsolovitou hmotou

Krušpán (Buxus)

Vijačka krušpánová

DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS

postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky na novonarastených výhonkoch

mečíky

Strapka mečíková

DURSBAN 480 EC

morenie hľúz pred výsadbou v roztoku uvedeného prípravku (30 minút)

okrasné dreviny

štítnička bršlenová
štítnička morušová

DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS

okrasné dreviny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia uvedených škodcov ich čo najskôr ošetriť

okrasné rastliny

Červce a Štítničky na okrasných rastlinách
Puklice

DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore

okrasné rastliny

Molica lastovičníková na okrasných rastlinách
Molica skleníková na okrasných rastlinách

DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
KARATE ZEON 5 CS

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore

okrasné rastliny

Nosániky

DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS

postrek rastlín až po zistení okrajových požerkov nosánikov v listoch; prípravky treba striedať

okrasné rastliny

Roztočce na okrasných rastlinách

VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore

okrasné rastliny

Strapky na okrasných rastlinách

DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore

okrasné rastliny

Vošky na okrasných rastlinách

DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore

ruže

Piliarka drobná na ružiach

DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
KARATE ZEON 5 CS

- škodca zvinuje listy ruží do trubičiek
- prvý postrek cez víkend, druhý o dva týždne neskôr (v teplých oblastiach už škodca lieta)
- uvedené prípravky ničia aj vošky a ďalšie piliarky, škodiace na ružiach