Ako pestovať kukuricu

Kukurica siata cukrová (odrody)

Pôvod: Nie je dostatočne známy. Za prvotné nálezisko sa pokladá Peru a Bolívia, niektorí považujú za pravlasť územie Navajov a Mayov v Strednej Amerike, príp. Mexiko. Do Starého stveta priviezol semená kukurice Kolumbus.

Botanický opis: Patrí medzi jednoročné rastliny. Steblo dorastá do výšky 2m. Rozoznávacím znakom medzi kukuricou na zrno a kukuricou cukrovou je veľkosť šúľku a zrna. Semená obsahujú predovšetkým veľké množstvo ľahko stráviteľných bielkovín, cukrov a škrobu.

Biologická hodnota a zloženie: Zrno je žlté, oranžové, červené až tmavofialové. Za najkvalitnejšiu sa považuje kukurica cukrová, ktorá obsahuje 25-30% sušiny. Tento obsah sušiny má kukurica pri prechode z mliečnej do voskovej zrelosti. Ďalej obsahuje tuky, zásadotvorné minerály, vitamín C, v menšej miere vitamín B, E a provitamín A. Dôležitá je prítomnosť komplexu celulózy, škrobu, pektínových látok, pretože pôsobí ako regulátor tráviacich procesov. Môžeme ju konzumovať surovú, varenú, dusenú, pečenú, vo forme šalátov alebo konzervovanú rozličným spôsobom.

Nároky na stanovište: Kukurica cukrová je teplomilná rastlina (22-25°C). Klíči už pri teplote 8°C. Nízke teploty -4°C rastliny ničia. Vzhľadom na vysokú nasávaciu silu koreňov je potreba na vodu značná, a to najmä v období klíčenia, kvitnutia a oplodnenia. Najvyššie úrody sa dosahujú vtedy, ak v júli výdatne prší. Neodporúča sa ju pestovať pod stromami, avšak stačí jej svetlo, ktoré je k dispozícii v období vegetácie. Má rada pôdu bohatú na humus, dobre vyhnojenú a nakyprenú.

Pestovanie: Kukurica cukrová nie je náročná na predplodinu. Môžeme ju pestovať viac rokov po sebe po hociktorej zelenine, vrátane papriky a hlúbovín. V tom istom roku ju môžeme pestovať po skorom hrášku, reďkovke, šaláte a po cibuli. Ak hnojíme maštaľným hnojom, zaorávame ho na jeseň. 

V prvej fáze vegetácie pri prvom hnojení pôdy je vhodné rastliny prihnojiť liadkom amónnym s vápencom v dávke 30g/m2 a neskoršie pred klasením zriedenou močovkou, do ktorej pridáme 200 g superfosfátu  na 10 l vody. Pred sejbou pôdu skypríme do hĺbky 0,12m. Sejeme koncom apríla a začiatkom mája, keď pôda má okolo 8-10°C do riadkov širokých 0,6-0,7m (v záhradkách do hniezd v spone 0,6x0,6m). Osivo sejeme do hĺbky 50-100mm. Ak chceme šúľky konzumovať v dlhšom časovom období, sejeme postupne každých 14 dní do začiatku júla. Výhodné je kukuricu siať do ochranných pásov ako kulisovú rastlinu k zeleninám, ktoré neznášajú veternú plochu (uhorky).

Ošetrovanie a zber: Po sejbe udržujeme povrch pôdy kyprý a čistý, dľa potreby liadkujeme. Klasy zberáme postupne, ako dozrievajú. Jednotlivé zrná majú byť mäkké a ak zrno stlačíme, vychádza z neho mliekovitá tekutina. Obsah cukru sa po odlomení šúľka rapídne znižuje (1/2 obsahu cukru za 24 hod), preto je nutné, aby sa čo najrýchlejšie skonzumovala.

Škodcovia: mora bavlníková, vijačka kukuričná

kender

 

Zdroje:

Praktické záhradníctvo, A.Horynová a kolektív

Záhradkárska encyklopédia, Čestmír Bohm a kolektív

Zelenina, Siegfried Stein

Internet