Ako pestovať liesku

LIESKA

Liesky, ktoré sa pestujú v záhradách, pochádzajú zo štyroch botanických druhov: z liesky obyčajnej (Corylus avellana), liesky tureckej (Corylus colurna), liesky najväčšej (Corylusmaxima) a liesky pontickej (Corylus pontica).

Kultivary liesky najlepšie rastú a rodia v miernych a teplých klimatických podmienkach s dostatkom dažďových zrážok. Vyžadujú si dostatok slnečných dní a dostatočne dlhé vegetačné obdobie. Najvhodnejšie sú podhorské oblasti a pahorkatiny stredných nadmorských výšok.

POLOHA

Lieska si vyžaduje chránenú polohu. Najlepšie sa darí na západných a juhozápadných svahoch. V južných oblastiach sa darí aj na miernejších severných svahoch, pokiaľ tam nie je ťažká a studená pôda. Mrazové kotliny a veterné polohy sú pre liesku nevhodné.

PODA

Vyžaduje si teplejšiu, hlinitú až hlinitopiesočnatú, hlbšiu pôdu s dostatkom humusu. Zle znáša studené, ťažké, uliehavé, ako aj veľmi suché pôdy. Na nich ju ľahko poškodzuje mráz. Lieska je vďaka svojej bohatej koreňovej sústave vhodná aj na melioračné účely.

TVAR

Prirodzeným tvarom liesky je ker, ktorý je vo výsadbách rozšírený najviac. Na vysádzanie používame 2 až 4-ročné sadenice. Pre kmeňové tvary možno ako podpník použiť liesku tureckú.

Výhodou kra je jeho rýchly rast, určitým nedostatkom sú nízka rodivosť vo vnútri kra, sťažený zber a obrábanie pôdy. Pri kmeňových tvaroch je ľahší zber aj obrábanie pôdy, ale tieto tvary rýchlejšie starnú, čo sa prejavuje znížením úrod. 

Väčšina kultivarov liesky sa opeľuje cudzím peľom, preto zásadne vysádzame zmes kultivarov. Sadenice vysádzame na jeseň vo vzdialenosti 4 x 4 m. Na jar výhony skrátime na 4-6 púčikov. Presvetľovaním, ktoré vykonávame od štvrtého roku po vysadení, udržiavame kry dostatočne svetlé. Ponechávame len 4-5 hlavných konárov, na ktorých sa potom vplyvom svetla vytvorí dostatok bočných rodivých konárikov. Tie môžeme, ak sú dlhšie, od júna do júla skrátiť na 4-6 púčikov. Pri presvetľovaní v období vegetačného pokoja vždy v 2 až 3-ročných intervaloch odstraňujeme staré konáre, v priebehu vegetácie zase prebytočné výmladky, ktoré nebudeme potrebovať ako náhradu za staré drevo. Kry zmladzujeme v 15. roku buď jednorazovo zrezaním všetkých konárov 0,6-0,8 m nad Zemou, alebo postupne ich nahradením silnými výmladkami.

Lieskové oriešky zberáme, keď sú dolu hnedé a ľahko ich vybrať z pančušky. V priebehu vegetácie sa odporúča pôdu niekoľkokrát skypriť a udržiavať ju v bezburinovom stave. Vzrastné kry hnojíme raz za 2-3 roky 20 kg maštaľného hnoja a každý rok ich môžeme prihnojiť priemyselnými hnojivami. Na suchých pôdach je účelné aspoň trikrát do roka zavlažovať a nastielať pôdu.

Rez liesky po vysadení: a - lieskový ker pred skrátením, b - lieskový ker po skrátení

liezka11

Rez liesky v ďalších rokoch pestovania: a - ker pred rezom, b - ker liesky po reze.

liezka 2