Americká múčnatka egreša

Americká múčnatka egreša. Pôvodcom choroby je huba Sphaerotheca mors-uvae, ktorá nie je v Európe pôvodná. Najskôr sa k nám dostala z USA koncom minulého storočia. Vyskytuje sa u nás všade, kde sa pestujú egreše, nov posledných rokoch sa ešte častejšie vyskytuje na čiernych ríbezliach.

Najväčšie škody spôsobuje múčnatka na egrešových bobuliach (1a). Vytvára na nich zo začiatku biele husté okrúhle povlaky podhubia s jednobunkovými bezfarebnými podlhovastými výtrusmi (konídiami). Povlaky sa rozrastajú a postupne hnednú, až nakoniec môžu bobuľu celkom pokryť. Napadnuté plody zle dozrievajú a bývajú na priamy konzum alebo aj na spracovanie nevhodné.

Múčnatka napáda aj drevo letorastov a čepele listov. Husté biele povlaky čoskoro hnednú, letorasty zakrpatievajú, listy sa deformujú (1b). V zhnednutom podhubí možno nájsť drobné čierne okrúhle plodničky s vreckami (peritéciá). V nich neskôr dozrievajú vreckové výtrusy,askospóry, ktoré slúžia na prezimovanie.

V našich pomeroch sa zdá, že hlavným spôsobom prezimovania huby je podhubie, vytvorené na dreve letorastov alebo ukryté cez zimu v púčikoch.

Ochrana. Rocck effekt

egres_1