Pareniská a ich umiestnenie

Pareniská sú najstaršie a najjednoduchšie zakryté priestory na pestovanie rastlín. Väčšinou slúžia na pestovanie priesad, v menšej miere na množenie okrasných drevín, pestovanie zeleniny a prezimovanie sadzačiek.

Tradičné pareniská môžu byť jednoduché- pultové alebo dvojité- sedlové. Majú pevnú obvodovú konštrukciu z dreva, betónu, či tehly. Presahujú úroveň terénu o 25 až 50 centimetrov a prikrývajú sa pareniskovými oknami. Pareniskové okno tvorí drevený rám, v ktorom je sklo, fólia alebo plexisklo. Jeho štandardné rozmery sú 100 krát 150 centimetrov a majú v strede priečku. Pareniská sú stabilné alebo mobilné. Podľa teploty v priestore pre pestovanie, rozoznávame pareniská teplé, poloteplé a studené.

Rozdelenie parenísk

Teplé- stabilné pareniská sú vykurované bioenergiou, ktorá sa získava z utlačeného maštaľného hnoja. Najlepší je hnoj konský, ale môže byť aj hovädzí, ovčí, kozí, králičí alebo miešaný hnoj. Hnoj možno zmiešať aj s jednou tretinou suchého lístia, slamy, sena alebo dreveného odpadu, ale dosiahne sa nižšia teplota. Hĺbka pareniska je 60 centimetrov, z čoho biomateriál má hrúbku 40 až 50 centimetrov. Na túto vrstvu ide kompostovaná zelenina o hrúbke 10 až 20 centimetrov. Termofilné mikroorganizmy rozkladajú biomateriál a vzniká teplo.

Čo v prípade, ak nemáte hnoj

Ak nie je k dispozícii hnoj, použije sa čistá slama alebo seno. Musí sa pri plnení pareniska striedať vrstva slamy, sena s liadkom vápenatým v dávke okolo 1 kg na 100 kg slamy. Súčasne treba kropiť horúcou vodou, aby sa urýchlil proces rozkladu a tvorba tepla. Naplnené parenisko zakryjeme oknami a rohožami, aby neunikalo teplo.

Po 2 až 3 dňoch sa materiál prehreje. Vtedy je vhodné zasypanie 10 až 20 cm vrstvou preosiatej kompostovej zeminy. Túto vrstvu utlačíme, urovnáme a o niekoľko dní môžeme do nej siať alebo sadiť zeleninu, alebo okrasné rastliny.

Poloteplé- pareniská sú vyhrievané rovnakým spôsobom ako teplé, ale vrstva hnoja je tenšia, a to 30 až 40 cm.

Studené- pareniská sú ohrievané len slnečnými lúčmi, zateplenie sa vylepšuje na dne 10 až 20 cm vrstvou maštaľného hnoja, lístia alebo slamy. Na noc sa zakrývajú pareniskové okná rákosovými rohožkami. Teplé pareniská sa zakladajú v januári, poloteplé vo februári. Môžu byť vykurované aj teplou vodou (potrubie ústredného kúrenia) a elektrinou.

Umiestnenie pareniska

Stabilné, ale aj mobilné pareniská nechávame na rovnakom mieste viac rokov. Poloha má byť prístupná, účelná a estetická. Dôležité je, aby vybrané miesto nebolo tienené inou stavbou, stromom a ďalším porastom. Je vhodné ak severnú stranu chráni pred vetrom živý alebo stavaný plot.

Ako otočiť parenisko

Jednostranné parenisko je obyčajne široké 150 cm. Jeho postavenie je ideálne, ak sú bočné steny obrátené na východ- západ a okno je sklonené na juh. Dvojité parenisko má dve okná s opačným sklonom. Umiestniť ho treba tak, aby stredný nosník bol v smere sever – juh. Okná sa majú skláňať na východ a západ.

 

Zdroj: Rok v zeleninovej zahrade