Choroby rastlín , Strana 2

Roztočce na okrasných rastlinách

  Roztočce nepatria medzi hmyz, ale medzi pavúkovce, čoho dôkazom sú 4 páry končatín a schopnosť vy...

Septóriová škvrnitosť listov chryzantém

  Septóriová škvrnitosť listov (Septoria chrysanthemella) patrí medzi najčastejšie hubové choroby c...

Vošky na okrasných rastlinách

  Vošky sú najrozšírenejšími a najznámejšími škodcami záhradných plodín. Ich škodlivosť spočíva jed...

Vošky na paprike

Vošky sú najvážnejšími škodcami papriky hlavne preto, lebo sa dokážu v krátkom čase kalamit-ne premn...