Hrdza čiernej ríbezlí

Hubové choroby ríbezlí
 
Hrdza čiernej ríbezle. Choroba, ktorej pôvodcom je mechúrnatka vejmutovková (Cronartium ribicola), je u nás a võbec v Európe známa od druhej polovice minulého storočia. Vyskytuje sa všade, kde sa pestujú čierne ríbezle. Jej výskyt na ríbezliach súvisí s prítomnosťou vejmutovky (Pinus strobus) alebo príbuzných borovic.
 
Postihnuté sú iba listy. Choroba sa začína prejavovať v júni formou drobných pomarančových kôpok letných výtrusov hrdze na rube listov (a). Na líci bývajú v mieste škvŕn bledozelené alebo žltkasté bodky. Z týchto drobných ložísk sa hrdza rýchlo rozširuje na zdravé časti listov alebo aj na okolité listy či kry. Tak môžu byť ruby listov čiernych ríbezlí čoskoro pokryté množstvom hrdzavých kôpok.          V mieste kôpok sa koncom leta vytvárajú niekoľko mm dlhé hrdzavé chĺpky, ktoré sú v skutočnosti zložené z veľkého množstva tzv. zimných výtrusov, čiže teliospór (b).
 
Silnejšie postihnuté listy môžu predčasne opadnúť, a tak sa často stáva, že už koncom augusta bývajú čierne ríbezle holé. Následkom
toho výhonky horšie vyzrievajú a nastáva možnosť zvýšeného poškodenia ríbezlí zimnými mrazmi.
 
Hrdzu môžeme niekedy vidieť aj na listoch červených ríbezlí alebo egrešov, no vo forme veľmi slabého bezvýznamného výskytu.
 
Hrdza môže nakaziť čierne ríbezle alebo aj ďalšie rastliny iba vtedy, ak sa v okolí nachádzajú vejmutovky alebo príbuzné borovice, ktoré sú jej hlavným hostiteľom. Na týchto ihličnanoch hrdza infikuje kôru konárov alebo kmienikov a spôsobuje na nich rakovinové rany. Podhubie hrdze žije viac rokov v dreve hostiteľskej borovice a vytvára každý rok na jar  v mieste rakovinových rán bledožlté, až 10 mm veľké mechúriky plné éciospór (c). O niekoľko dní sa mechúriky trhajú a vietor roznáša výtrusy
do širokého okolia, v ktorom môžu spôsobiť nákazy ríbezľových listov.
 
Infekcia borovíc nastáva väčšinou už na jeseň. Zdrojom týchto nákaz sú spomínané zimné výtrusy z listov ríbezlí. Podla intenzity
infekcie môže nastať aj odumretie či uschnutie napadnutých borovicových konárov aj vrcholčekov stromov.
 
Výskyt hrdze na ríbezliach nie je každý rok rovnaký, hoci možno povedať, že jarný výskyt na boroviciach býva značný vždy. Intenzitu
výskytu na ríbezliach ovplyvňuje častý výskyt zrážok v čase jarných infekcií z borovíc, ako aj množstvo a najmä rozloženie dažďov v priebehu letného šírenia hrdze (najmä jún-júl).
 
 
hrdza na ribezli