Svetlo

Svetlo je hlavný faktor zabezpečujúci rast rastlín a dopestovanie zeleniny v byte. Rozličné miesta v byte majú rozdielne osvetlenie. Najviac priameho svetla je na verande, balkóne, loggii a vonkajšom podokennom ráme (až 60 - 80 % prirodzeného slnečného žiarenia). V izbe, na podokennom ráme so vzdialenosťou od skla intenzita svetla prudko klesá (až do 30 - 40 % prirodzenej intenzity svetla). Ešte menej svetla preniká do miestnosti. Vo vzdialenosti 1,5 - 2 m od okna je svetelnosť len 20 -25 % a ešte ďalej dokonca iba 1 - 2 %.

Lepšie sú osvetlené okná a balkóny obrátené na juh, juhovýchod a juhozápad. Na západných, severných a východných oknách intenzita aj dĺžka osvetlenia sú oveľa nižšie.

Prisvetľovanie priesad uhoriek, rajčiakov a paprík je aktuálne v decembri, januári a vo februári. V marci treba prisvetľovať priesady kapusty, cibule, šalátu a zeleru, ktoré sú určené na vysádzanie do záhradky. 

Výber miesta, času a spôsobu pestovania zeleniny závisí od požiadaviek jednotlivých druhov na svetlo. Podľa náročnosti na svetlo rozoznávame tri skupiny rastlín:

  1. veľmi náročná: všetky druhy vypestované zo semena (uhorky, rajčiaky, papriky, šalát, atď... ako aj priesady určené na pestovanie na odkrytom priestranstve)
  2. málo náročné: rýchlená a dopestovávaná zelenina
  3. nenáročné: pestované aj bez svetla (rýchlená špargľa, rebarbora a šalátová čakanka)

 

V izbe orientovanej na sever alebo na severozápad, v ktorej prevláda rozptýlené svetlo, uprednostňujeme rýchlenie zeleniny. Ak okno je obrátené do širokej ulice, na námestie a nábrežie rieky, tak izby s oknami orientované na sever a severozápad majú viac svetla a sú aj na pestovanie svetlomilných rastlín.

 Zeleninu menej citlivú na svetlo umiestňujeme 0,5 - 1 m od okna na prenosných stolčekoch, poličkách atď.