Jarná príprava pôdy

Záhradu určenú na jarnú výsadbu pripravujeme už na jeseň. Musíme dbať na to, aby brázda bola dostatočne hlboká. Zryľovaná pôda cez zimu vymrzne, zlepší sa štruktúra, vymrznú škodcovia a zárodky chorôb.
 

Ak sme záhradu na jeseň poriadne prerýľovali, jarná úprava pôdy bude zameraná na šetrenie vlahy v pôde. V prirodzenom, neupravenom strave, pôda obsahuje veľké množstvo kapilár - kanálikov. Kapiláry privádzajú vodu zo spodných vrstiev ku povrchu. Tento presun vody umožňuje zásobiť rastliny vlahou. Každé prekyprenie pôdy tieto kapiláry narúša, do doby kým sa neobnovia. Nikdy nekyprime pôdu hlboko pred sianim. 

Skoro na jar, keď oschnú vrcholky brázd, zľahka urovnáme pôdu hrabľami. Hrudy sa ľahko rozpadávajú na menšie časti. Ak nastane vhodný čas, začneme vysievať. Pred sejbou už len plytko s motykou prekopeme, urovnáme hrabľami a môžeme siať. Väčšina zeleniny ma drobné semená (napr reďkovka, petržlen, mrkva, pór...) a sejeme ich do hĺbky 1 až 2 cm. Preto aj záhradu prekopávame pred siatím len do hĺbky 2 - 4 cm. Pri plytkom prekopaní sa ku smenám dostane dostatok vlahy zo spodných časti pôdy cez kapiláry.

V súčastnosti sa často v záhradkích používajú rotavátory a motorové kypriče. Ich nevýhovou je že sa nedá  nastaviť hĺbka kyprenia. Obvykla hĺbka je 15 - 20 cm. V tejto hĺbke sa zničia vodne kapiláry ktoré presúvajú vodu ku semenám.