Ako na to č. 1

Dnešné pestované kultivary jahôd sú výsledkom zložitého kríženia mnohých druhov rodu Fragaria, pochádzajúcich z Európy, Ameriky a Ázie. Podľa počtu zberov za rok ich rozdeľujeme na:

  • raz rodiace- dľa termínu dozrievania: skoré, stredne skoré, poloneskoré a neskoré
  • stále rodiace 

Rozmnožovanie:

  • poplazy- väčšina kultivarov jahôd vytvára odnože, v ktorých uzloch sa vytvárajú listové ružice. Tie pri styku s pôdou zakoreňujú a vyrastajú tak nové dcérske rastliny.
  • mesačné- nevytvárajú odnože a množia sa semenom

Poloha a pôda:

Najvhodnešie sú rovinaté polohy alebo mierne svahy s juhozápadnou expozíciou a priemernou ročnou teplotou 7°C. Jahody si vyžadujú skôr výdatné ako veľmi početné zrážky (600-700 mm ročne). Z pôd najlepšie vyhovujú pôdy strednej akosti hlinitopiesočnaté alebo piesočnohlinité s dostatkom humusu a živín.