Hruška - Méra hrušková

Méra hrušková(Psylla pyri) - je to 2,5-3 mm veľký hmyz s dvoma pármi strechovite zložených krídel. Škodí cicaním rastlinných štiav na mladších listoch a koncoch výhonkov hrušiek; poškodené listy sa výrazne deformujú, výhonky zaostávajú v raste. Produkuje aj veľké množstvo sladkých výlučkov (tzv. medovice), ktorými znečisťuje povrch rastlín, pretože vylučovaná medovica je dobrou živnou pôdou pre rôzne druhy čerňoviek. Prezimuje v štádiu dospelcov (imág) v rôznych úkrytoch Na hrušky nalietavajú dospelé méry v čase pučania stromov a spočiatku kladú vajíčka na plodonosný obrast, neskôr na rozvíjajúce sa listy. Za rok môže mať tri až štyri generácie. 
MOŽNOSTI NIČENIA ŠKODCU:

  •  prvý postrek dva týždne po odkvitnutí, a ďalšie podľa potreby v 10 dňových intervaloch
  • proti škodcovi nie sú v súčasnosti v malospotrebiteľskom balení registrované žiadne prípravky, v zahraničí proti nej používajú prípravky Karate a Vertimec, ktoré sú u nás povolené na ošetrenie jadrovín proti iným škodcom