Foval CE proti komárom

Kód: 3042
€7,90 €6,58 bez DPH
Momentálne nedostupné

Výborný prípravok proti komárom, muchám a inému obtiažnemu hmyzu s dlhodobým účinkom. Balenie 100 ml.

Detailné informácie

Podrobný popis

FOVAL CE

Veľmi silný insekticíd proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu.

Je veľmi efektívny v boji proti komárom vo vegetácii (trávnik, živé ploty, kríky, stromy, lemované cesty) a proti muchám vo vidieckom prostredí, v stajniach a na farmách. Insekticíd je zároveň účinný aj proti mravcom, plošticiam a kliešťom.

Balenie obsahuje aj dávkovaciu striekačku.

FOVAL CE je koncentrovaný produkt, ktorý sa riedi vodou. Z jedného 100 ml balenia môžete vyrobiť až 10 litrov postreku!

Účinné látky: cypermetrín (80 g/kg), tetrametrín (20 g/kg), piperonyl butoxid (100 g/kg). Obsahuje benzénsulfónovú kyselinu, C10-13-alkyl deriváty, vápenaté soli.

Dávkovanie:

Lietajúci hmyz:

100 ml / 5-10 litrov vody (koncentrácia 1-2%)

Lezúci hmyz:

100 ml / 2,5-5 litrov vody (koncentrácia 2-4%)

 Zmes je klasifikovaná ako:

Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Carc. 2 H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
POZOR! Používajte biocidy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku! Etiketa je súčasťou priložených obrázkov.