Cyper 0,5 EM proti hmyzu

Kód: 3027/L2
od €3,50 od €2,92 bez DPH

Zvoľte variant

Nariedený postrek na priamu aplikáciu proti širokému spektru obtiažného hmyzu v komunálnej hygiene. Balenie 0,5 L rozprašovač a náhradná náplň.

Detailné informácie

l: Rozprašovač 0,5 L
Skladom | 3027/L
€4,50
€3,75 bez DPH
l: Náhradná náplň 0,5 L
Skladom | 3027/L2
€3,50
€2,92 bez DPH

Podrobný popis

Cyper 0,5 EM proti hmyzu
 
Rozsah použitia: Domácnosti, kuchyne, pivnice, sklady, prevádzky potravín, šatníky, hotelové zariadenia, v oblasti komunálnych
služieb. Príbytky domácich zvierat (klietky, búdy, maštale)-učinkuje proti parazitom a ich zárodkov u psov, mačiak,
koní, oviec, zajacov, atď. Nestriekajte na telo zvierat !
 
Návod na použitie: Proti lezúcemu hmyzu postriekajte plochy vyskytu a cestičky pohybu. Špáry vystriekajte hlavne pri teplovosných
rozvodoch, stupačkách, v okolí WC. Proti lietajúcemu hmnyzu postriekajte náletové plochy. Priestor ozatvorte
a o 10-15 min. vyvetrajte. Postrek opakujte po 48 hodinách. Prípravok sa nesmie dostať do priameho styku
s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami ! Nestriekajte do akvárií! Čas potrebný na dosiahnutie biocídneho
účinku : 2 hod.
 
Doporučenie výrobcu: Ošetrenie okrasných rastlín proti listovým voškám
 
Prvá pomoc: V prípade kontaktu s očami  je potrebné ihneď ich umyť s veľkým množstvom vody,  prípadne vyhladajte lekársku pomoc.
V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
 
Skladovanie: Skladujte v pôvodných obaloch, pri teplote 5-30 stupňov celzia oddelene od potravín , nápojov, liekov, krmív, hnojív,
dezinfekčných prostriedkov, horľavín. Chránte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.
 
Upozornenie:  Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. Jedovatý pre včely. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevypúštajte do kanalizačnej siete. 
Zabránte uvoľneniu do životného prostredia. Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
 
POZOR! Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.