Aktuality týždňa v ochrane rastlín 21.8. - 27.8.2017

Strapky na okrasných rastlinách

strapky na okr

Opakované postreky rastlín čo najskôr po zistení strapiek. Na zistenie prítomnosti a odchyt dospelých strapiek možno použiť žlté alebo modré lepové doštičky. Postreky sa opakujú v 5 až 7-dňových intervaloch.

Postreky:

Dursban 480 EC    20 ml/10 l vody

Karate Zeon 5 CS    3 ml/10 l vody

Vertimec 018 EC    10 ml/10 l vody

Slimáky na zelenine a okrasných rastlinách

slizniak

Slizniaky škodia najmä v daždivých rokoch. Najradšej konzumujú listy kapustovej zeleniny a šalátu, korene mrkvy, hľuzy zemiakov a plody jahôd. Na chemické ničenie slizniakov sa osvedčili návnadové prípravky, ktoré ukladáme medzi rastliny alebo okolo záhonov ohrozených plodín. Osvedčila sa aj aplikácia dusíkatého vápna, ktoré buď zapracujeme na jeseň do pôdy alebo ním opakovane posýpame chodníčky okolo záhonov počas vegetácie.

Prípravky:

Metarex M   50g/ 100 m2