Aktuality týždňa v ochrane rastlín 19.6. - 25.6.2017

pehovitosť jabĺk

Citlivé odrody jabloní ošetrujeme v dvojtýždňových intervaloch listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika (napr. Florasin Calcium Plus alebo Wuxal SUS Kalcium).

štítnička morušová

Dursban 480 EC                20 ml/10 l vody

Karate Zeon 5 CS              3 ml/10 l vody

Škodí cicaním rastlinných štiav na kôre rôznych ovocných  i okrasných drevín. Postrek napadnutých drevín treba urobiť čo najskôr po zistení škodcu. Neošetrovať ovocné plodiny s dozrievajúcim ovocím.

víjačka krušpánová

Dursban 480 EC                20 ml/10 l vody

Karate Zeon 5 CS              3 ml/10 l vody

Opakované postreky čo najskôr po zistení požerkov alebo húseníc. Do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital alebo Silwet). 

heterospóriová škvrnitosť kosatcov

Folicur AL- rozprašovač s roztokom na priame použitie

Opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch sú potrebné najmä za daždivého počasia. Do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Silwet).

Thiovit jet

Sírnatý fungicíd určený proti múčnatkám zeleniny, poľných plodín, viniča, okrasných rastlín a drevín a proti erinóze a akarinóze viniča.

florasin calcium plus

Kvapalné listové hnojivo na predchádzanie porúch z nedostatku vápnika (napr. pehovitosť jabĺk, hniloba špičiek plodov rajčiakov, suchá škvrnitosť plodov papriky).

wuxal kalcium

Špeciálne vysoko koncentrované suspenzné hnojivo na prihnojovanie plodín s vysokými nárokmi na vápnik.