Aktuality týždňa v ochrane rastlín 17.4.-23.4.

Piliarky spôsobujúce skorú červivosť ovocia

piliarka

Bulldock 25 EC                6ml/10l vody

NeemAzal T/S                 15ml/10l vody

    Reldan 22                         22,5ml/10l vody

Jablká poškodzuje piliarka jablčná a slivky piliarka slivková a žltá. Stromy sa ošetria iba raz, ihneď po odkvitnutí jednotlivých ovocných druhov. Chemickú ochranu môžeme podporiť zavesením bielych lepových doštičiek do korún stromov 10 dní pred začiatkom kvitnutia.

botrytída na jahodách

botrytida

Prolectus                          10g/100m2

Teldor 500 SC                   15ml/100m2

Prípravok sa aplikuje na začiatku kvitnutia jahôd a o 7 dní neskôr.

méra hrušková

mera

 

Proti mére hruškovej nie sú v súčasnosti registrované žiadne prípravky v malospotrebiteľskom balení, avšak prípravky povolené pre veľkovýrobu (Gunner a Lambada) majú rovnakú účinnú látku ako dostupný prípravok Karate Zeon 5 CS.

Bulldock 25 ec

Nový pyretroid s kontaktným a požerovým účinkom na ošetrovanie jabloní proti kvetovke jabloňovej, piliarke jablčnej a obaľovači jablčnému, a kapustovej zeleniny proti žravým škodcom.

Teldor 500 SC

Kontaktne pôsobiaci prípravok na ošetrovanie viniča a jahôd proti botrytíde (plesnisivej).

Reldan 22

Organofosfát na ošetrovanie jabloní proti voškám, piliarke jablčnej a obaľovači jablčnému.